Tillkännagivande av vinnarna kommer att ske den 10 juni. Detta sammanfaller även med ett symposium med jurymedlemmarna samt inbjudna som kommer att hållas i samband med tillkännagivandet.