En juryrapport kommer att publiceras på nätet veckorna efter resultaten har presenterats.